Showing all 3 results

-47%
1,375,000  730,000 

Chương trình Khuyến Mãi - Giảm thêm 10% khi đặt trước 14 ngày - Thời gian đặt phòng đến ngày: 30/4/2021 - Thời lưu trú đến ngày: 31/5/2021

-27%
1,220,000  886,000 

Chương trình Khuyến Mãi - Giảm thêm 10% khi đặt trước 14 ngày - Thời gian đặt phòng đến ngày: 31/5/2021 - Thời lưu trú đến ngày: 29/12/2021

-22%
2,550,000  1,980,000 

Chương trình Khuyến Mãi - Giảm thêm 10% khi đặt trước 14 ngày - Thời gian đặt phòng đến ngày: 31/5/2021 - Thời lưu trú đến ngày: 29/12/2021