Vé Duca Show Nha Trang

590,000  220,000 

Show diễn mang đậm tinh hoa văn hóa Việt Nam